DTU Danchip

Kunder

 

Vores kunder anvender hovedsagligt såkaldt 'top down'-teknologier til at give en bred vifte af materialer, egenskaber og funktionalitet. DTU Danchips produktionsfaciliteter giver mulighed for en høj grad af integration i forsknings-, udviklings- og produktionsprocesser, som i sidste ende gør slutproduktet konkurrencedygtigt.

Mulighederne i DTU Danchips teknologi giver rum for innovation. DTU Danchip har gentagne gange hjulpet kunder til at skabe nye produkter og finde nye anvendelsesmuligheder inden for deres respektive forretningsområder.

DTU Danchip har mere end 250 registrerede renrumsbrugere. Vores kunder er både akademiske institutioner (forskere og studerende) såvel som industrielle virksomheder (ingeniører).